Projekt „Biznes z POWEREM – wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego” 

jest skierowany jest do osób, które:

  • chcą założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 miesięcy;
  • są w wieku 18 -29 lat;
  • mieszkają lub uczą się na terenie powiatów: brzezińskieńskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego;
  • są bezrobotne lub bierne zawodowo.

Aby wziąć udział w projekcie, należy spełnić wszystkie powyższe kryteria.

Do projektu zostaną przyjęte 42 osoby – 23 kobiety i 19 mężczyzn.