Projekt "Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego" to:

  • dotacja na otwarcie własnej działalności i wsparcie pomostowe nawet do 38 650,00 zł;
  • darmowe szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • pomoc w napisaniu biznesplanu;
  • powrót na rynek pracy.