DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA WSPARCIA FINANSOWEGO

Formularz rozliczenia jednorazowej dotacji

Rozliczenie jednorazowej dotacji - instrukcja

 

Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego dla osób, które zawarły o umowę przed 01.12.2022

Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego dla osób, które zawarły o umowę po 01.12.2022

Rozliczenie wsparcia pomostowego - instrukcja


Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacji

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 4 Karta oceny predyspozycji i potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 5 Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Załącznik nr 6 Opis sektorów wykluczonych

Załącznik nr 7 Karta oceny formularza rekrutacyjnego- podsumowanie

Druk US-7


 Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 Biznesplan (biznesplan- wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik nr 4 Umowa o wsparcie finansowe

Załącznik nr 5 Oświadczenie o pomocy de minimis (wersja edytowalna dokumentu)

Załącznik nr 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna dokumentu)

Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie wsparcia wsparcia pomostowego (wersja edytowalna dokumentu)

Załącznik nr 8 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 9 Umowa o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 10 Standard oceny Bizneslanu w projekcie