Projekt skierowany jest do grupy 42 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkujących lub uczących się w subregionach łódzkich (zgodnie zapisami Kodeksu Cywilnego).

Celem projektu jest wypromowanie postaw przedsiębiorczych wśród 42  (23 Kobiety, 19 Mężczyzn) powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego w wieku 18-29 lat, nieposiadających pracy, którzy utracili ją po 01.03.2020 w wyniku COVID 19 i stworzenie przez nich 42 nowych miejsc pracy poprzez założenie własnych działalności gospodarczych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:

  1. szkoleń grupowych i indywidualnych,
  2. dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
  3. finansowego wsparcia pomostowego przez max. 6 m-cy w wysokości max. 2 600,00 zł.

Okres realizacji wsparcia: od 01.12.2021 do 31.12.2023

Całkowita wartość projektu: 2 064 230,40 zł

Kwota dofinansowania: 2 042 183,88 zł

UWAGA: Informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.